Биздин Кара-Бак айыл окмотундо жалпысынан ___ киши жумуш менен камсыз болгон.
© Сайт 2016-жылы жасалып, баардык эрежелер каралган.
КАРА-БАК АЙЫЛ ӨКМӨТΥ
МААЛЫМАТ
Турак-жайды орттон жана табыгый кырсыктардан камсыздандыруу:
Милдеттуу жана ыктыярдуу
Камсыздандыруу полис сиздин тынч жана аман-эсен болушунуз учун кепил болушу мумкун!

Эмнени камсыздандырууга болот?

Турак жай-Кыргыз Республикасында жайгашкан ар бир турак жай, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайыктуу турак жайлар, жарандардын жашоо учун керектуу жана аларды мыйзам чегинде пайдалануу.
Турак жайыныз кандай рисктерден камсыздандырылат? 
1.    Орт(жалындын,тутундун, жогорку температуранын тийгизген таасири), анын ичинде камсыздандырылган турак жайдан сырткары чыккан орт кырсыгы;
2.    Ортту очуруу боюнча мыйзамдуу аракеттерди жасоонун натыйжасында суунун турак жайга кириши;
3.    Табигый муноздогу жаратылыш кырсыктары:
"    Жер титроо
"    Сел
"    Суу ташкыны
"    Бийик тоолордогу табигый колдордун тосмолорун жырып кетуу
"    Кар кочку
"    Уроо
"    Таш кулоо
"    Жер кочку
"    Суу каптоо, кыртыштагы суунун денгээлинин жогорулашы-суу сактагычтарды жана плотиналарды курууда дарыядагы суулардын горизонтунун жогорулашы;
"    Кучтуу шамал(бороон)
Окуялар томонкулордун натыйжасында болсо, камсыздандыруу окуясы болуп саналбайт:
1.    Камсыздандырылган турак жай арналышы боюнча пайдаланылбоосун;
2.    Согуш аракеттеринин жана алардын натыйжаларынын, террордук актылардын, жарандык толкундоолордун, жапырт тартипсиздиктердин, иш таштоолордун, аскердик, мамлекеттик жана сот органдарынын тескемеси боюнча конфискациялоонун, КАМАК салуунун, жок кылуунун же бузуунун;
3.    Кандай болбосун турдогу ядролук энергиянын таасиринин;
4.    Турак жайдын же анын болугунун урап тушуусунун, эгерде мындай уроо окуялардан улам келип чыкпаса;
5.    Камсыздандырылуучунун, пайда табуучунун же болбосо алардын жашы жеткен уй-було мучолорунун атайылап жасаган аракеттеринен;
Камсыздандыруу полисинин баасы канча?
Турак жайдын жайгашкан жери
Тариф
Камсыздоо уюмунун жоопкерчилиги
Шаар жери
1200сом бир жылда
1 000 000 сом
Айыл жери
600сом бир жылда
500 000 сом

      Базалык камсыздандыруу тариф 0,12 пайызга тен. Саналган базалык тариф бир жылдык деп эсептелет.
      Камсыздандырылуучу, турак жайды милдеттуу камсыздандыруунун минималдуу суммасынан кобуроок олчомундогу суммасына оз ыктыяры менен турак жайын камсыздандырууга укугу бар.
     Турак жайды орттон жана табигый кырсыктардан милдеттуу камсыздандыруунун эрежелеринде жана Кыргыз Республикасынын Окмотунун токтомунда бекитилгендей, социалдык аялуу катмарларына женилдиктер берилет. Камсыздандыруу сый толомун толоодон томонкулор толук же жарым жартылай бошотулат: Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери, ленинградды коргоодогу катышуучулары, чернобыль АЭСиндеги кыйроонун кесепетинен жабыркаган жараандар, Афганстандагы согуш аракеттеринин катышуучулары, ден соолугун мумкунчулугу чектелген адамдар, жалгыз бой жашаган улгайган жарандар, жарды уй булонун социалдык паспорту бар жарды уй-булолор.
Турак жайларды орттон жана табигый кырсыктардан милдеттуу камсыздандыруу боюнча камсыздандырып, ордун толтуруунун суммасын эсептоо методикасы
Турак жайдын айрым элементтеринин аталышы    Турак жайдын жалпы айрым элементтеринин анын жалпы наркына пайыздык катышы (%)
Пайдубал     10
Пол    15
Дубал(ички жасалга)    30
Толтурулган боштуктар (терезе, каалгалар)    15
Жабуу    10
Чатыр     10
Сырткы жасалга     10
Бардыгы:    100

 
Турак жайдын айрым элементтеринин аталышы    Турак жайдын жалпы айрым элементтеринин анын жалпы наркына пайыздык катышы (%)
Пол    20
Шып     20
Дубалдар (ички жасалгалар)    30
Толтурулган боштуктар (терезелер, каалгалар)    15
Инженердик техникалык жабдуулар    15
Бардыгы:    100

Айыл жериндеги жеке менчик уйлор учун камсыздандыруунун ордун толтуруу суммасын эсептоонун мисалы:

№    Аталышы     Суроттолушу
1    Камсыздандыруунун обьектиси    Айыл жериндеги турак жай
2    Камсыздандыруу суммасы     500 000сом
3    Камсыздандыруу толомунун жылдык суммасы     600сом
4    Камсыздандыруу окуясы     Орт
5    Бузулуу даражасы     Уйдун ички буткул жасалгалары бузулган: ички буткул жасалганын 100%
6    Ордун толтуруунун суммасы    150 000сом(500 000х30%)

Турак жайды кандай камсыздандырса болот?
       Милдеттуу камсыздандыруу келишимин тузуу учун камсыздандырылуучу камсыздандыруучуга томонкудой документтерди берет:
1.    Милдеттуу камсыздандыруу келишимин тузуу жонундогу арыз;
2.    Паспорту(эгерде камсыздандырылуучу жеке жак болсо);
3.    Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо же кайра каттоо жонундо куболугу (эгерде камсыздандырылуучу юридикалык жак болсо);
4.    Турак жай бирдигине болгон менчик укугун белгилоочу документи;

Турак жайды кайда камсыздандырса болот?
     Турак жайынызды томонку агенттер аркылуу камсыздандырсаныз болот.
ў    ААК "Мамлекеттик камсыздоо уюму"
ў    ААК "Айыл Банк"
ў    МИ "Кыргыз почтасынан" почталык болумдордон.
ў    МКК Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу.
      Камсыздандыруу окуясы болуп кеткенде, камсыздандырып ордун толтурууну толоп беруу учун Камсыздандыруу уюмуна томонкудой документтерди алып келишиниз зарыл:
ў    Камсыздандыруу полиси
ў    Паспорт же документ, адамды куболондуруу аныктамасы
ў    Жараандык жактоо комиссия ылайыктуу акты.

Томонку даректен тиешелуу маалыматтарды алсаныздар болот:
Кыргыз Республикасы
720040,Бишкек ш, Чуй проспекти, 114
Тел: 0555 72-72-86

Паспорт алуу учун керектуу документтер:
  1. Айыл окмотунон справка
  2. Паспорт столдон бланка толтуруу
  3. Куболук
Жарыя
Web Page Maker, create your own web pages.